Indlæg

Viser indlæg fra oktober, 2014

Lukningen af BiD udskydes på ubestemt tid

BiD har fulgt Kemiras sag om beregning af dansk brøkpension i overenstemmelse med overenskomsten om social sikring med ex-Jugoslavien af 22. juni 1977, som giver hende ret til en fuld dansk førtidspension, fordi hendes bosniske forsikringsperioder skal medregnes som dansk bopælstid ved beregningen hendes danske pension.

Ankestyrelsen har nu behandlet hendes sag i ca. 1 ½ år, og BiD håber, der snart træffes en afgørelse, som giver hende medhold.

Lukningen af BiD udskydes derfor på ubestemt tid.