Hvorfor rammes vi, Mette?

Du siger, at loven ikke skal ramme mennesker, der ikke er arbejdsparate. Hvorfor rammes de cirka 10.000 brøk-pensionister så?

Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Fredriksen

Du siger igen og igen at loven om 'gensidig forsørgerpligt' handler om at "få arbejdsløse ud i arbejde" og "at mennesker, der ikke er arbejdsparate, selvfølgelig ikke skal rammes".

Hvis det er rigtigt, hvorfor bliver førtidspensionister så ramt?

Min partner og jeg, som begge (på grund af samme kroniske sygdom) modtager førtidspension, har nu 2548 kroner mindre om måneden, fordi det tilskud i hans brøkpension (som ellers skulle supplere "brøken" op til et rimeligt eksistensminimum), består af kontanthjælp - og dermed nu kommer ind under loven om 'gensidig forsørgerpligt'.

Nu kan brøkpensionister altså aldrig mere indgå i et forhold, uden at partneren skal forørge dem!

Da jeg selv modtager en samlevende-nedsat førtidpension (10.639 kroner efter skat), var pengene i forvejen små. Vi har dog kunnet holde skansen uden basale ting som forsikring, tandlægetjek og så videre.

VI MÅ GÅ FRA HINANDEN
Nu må vi imidlertidig (som så mange andre) gå fra hinanden, fordi økonomien ganske enkelt ikke kan hænge sammen mere.

Denne lov rammer i blinde, og hvis vi fortsat lever sammen til næste år, vil han fuldstændig miste tilskuddet, og kun have brøken på 4482 kroner.

Hvilket "velfærdssamfund" amputerer den pension, der skulle sikre et menneske en rimelig indtægt, livskvalitet og uafhængighed trods sygdom, med en undskyldning om at "få arbejdsløse ud i arbejde"?

Beskæftigelsesordføreren for Dansk Folkeparti (Bent Bøgsted) har nu bekræftet "at der ikke var nogen, der tænkte på problemet med brøkpension, og derfor undrer det mig endu mere, at "fejlen" ikke er blevet rettet.

Men jeg har skrevet til dig utallige gange, og ved at Finn Sørensen fra Enhedslisten også har konfronteret dig med spørgsmålet.

Jeg må vel derfor med beklagelse konstatere, at du (mod bedrevidende), vælger at ignorere problemet og de cirka 10.000 brøk-førtidspensionister i Danmark, der nu skal leve et liv i fattigdom og/eller ensomhed - resten af deres liv!

Skrevet af Martin Nielsen, Søborg, offentliggjort i Arbejderen den 19. marts 2014

Trods utallige henvendelser vælger Mette Frederiksen at ignorere, at mennesker tvinges ud i fattigdom og ensomhed.

Læs også Martin Nielsens læserbreve "Reform rammer de svageste" fra den 16.12.2013 og "Reform rammer pensionister" fra den 30.12.2013 i Information.