Indlæg

Viser indlæg fra oktober, 2013

EU: Danmark snyder danskere i skat

Ugebrevet A4 den 24. oktober 2013

Håndværkere, sygeplejersker og andre med arbejde i et naboland snydes for op mod 7.600 kroner hvert år. Det mener EU-kommissionen, der nu rasler med sablen over for Danmark. Går sagen Danmark imod, vil tusindvis af lønmodtagere og pensionister kunne rejse krav mod SKAT. Sagen vækker harme hos EU-skeptikere.

SKATTEBOMBE EU mener, at tusindvis af danskere er blevet snydt af den danske stat. Ifølge EU er danskere, der har arbejdet en del af året i et af vores nabolande, i årevis blevet snydt ved at have fået et for lavt personfradrag. Dermed er et ukendt antal håndværkere, chauffører, læger og sygeplejersker årligt gået glip af op til 7.600 kroner.

Sagen har i dybeste fortrolighed været drøftet mellem EU-Kommissionen og den danske stat siden sidste sommer. Men nu er tålmodigheden løbet ud i Bruxelles, og Kommissionen har indledt de første skridt mod en egentlig sag mod Danmark – nemlig med en såkaldt åbningsskrivelse.

Danske skatteregler er ellers et natio…

Støt BiDs underskriftsindsamling

Vil du støtte BiDs underskriftsindsamling "Brøkpensionister skal suppleres op til fuld pension", er du velkommen til at skrive under her:

http://www.skrivunder.net/brokpensionister_i_danmark_skal_suppleres_op_til_fuld_pension

For at nå ud til så mange underskrivere som muligt, vil det være til stor hjælp, hvis du vil dele og linke til BiDs underskriftsindsamling på facebook, twitter, google+ og andre sociale medier - gerne en gang om ugen eller oftere
Du har også mulighed for at være sponsor og købe ekstra synlighed for BiDs underskriftsindsamling her:
http://www.skrivunder.net/lisanakyvyys.php?petition_id=57654
Uanset, hvordan du ønsker at støtte BiDs underskriftsindsamling, takker BiD på forhånd.

Kemiras sag i nyhederne på DR om hendes ret til fuld førtidspension

Kemira er som bosnisk og dansk statsborger (dobbelt statsborger) med fast bopæl i Danmark omfattet af det geografiske område og den personkreds, som den jugoslaviske konvention om social sikring af 22. juni 1977 finder anvendelse for.

Den jugoslaviske konventions art. 28, stk. 1 giver statsborgere fra de eks-jugoslaviske lande ret til at få medregnet forsikringsperioder fra de eks-jugoslaviske lande ved beregning af dansk pension, uanset om der er ret til pension fra disse lande.

Den jugoslaviske konventions art. 28, stk. 2 giver danske statsborgere ret til få medregnet forsikringsperioder fra de eks-jugoslaviske lande ved beregning af dansk pension, men kun hvis der ikke er ret til pension fra disse lande.

Derfor har Kemira som bosnisk og dansk statsborger (dobbelt statsborger) ret til fuld førtidspension, fordi hun netop ikke har ret til pension fra Bosnien/Serbien.

Lyt til Kemiras sag i nyhederne på radionkanalerne den 2. oktober 2013:

P4 Fyn:

kl. 06:30

http://www.dr.dk/radio/player…

Kemiras sag og Ankestyrelsens principafgørelse 145-10

Kemiras sag blev den 2. oktober 2013 bragt på P4 fyn under overskriften "Eks-Jugoslavere får for lidt i pension".

BiD har tidligere i dag bragt en artikel om sagen under overskriften "Kemiras sag er en fejlfortolkning af den jugoslaviske konvention om social sikring".

Ankestyrelsens principafgørelserammer også danske og kroatiske statsborgere, der er omfattet af den kroatiske overenskomst om social sikring af 21. april 2005, og som har erhvervet rettigheder efter den jugoslaviske konvention om social sikring af 22. juni 1977.
Efter den kroatiske overenskomsts art. 3 finder overenskomsten anvendelse på danske og kroatiske statsborgere, som har bopæl på Danmarks eller Kroatiens område, og som er eller har været omfattet af den i overenskomstens art. 2 anførte lovgivning, samt på disse personers familiemedlemmer og efterladte, for så vidt disse har afledte rettigheder fra de nævnte personer.
Den kroatiske overenskomsts art. 46 giver danske og kroatiske statsborgere ret …

Kemiras sag er en fejlfortolkning af den jugoslaviske konvention om social sikring

Kemiras sag blev den 2. oktober 2013 bragt på P4 fyn under overskriften "Eks-Jugoslavere får for lidt i pension".

Ankestyrelsens principafgørelse 145-10 er en fejlfortolkning af den jugoslaviske konvention om social sikring af 22. juni 1977.

Der er ingen holdepunkter i den jugoslaviske konvention for, at konventionen og dens øvrige regler ikke finder anvendelse for danske statsborgere med fast bopæl i Danmark.

Der kan ikke herske tvivl om, at den jugoslaviske konvention bygger på et ligebehandlingsprincip og finder anvendelse for danske, bosniske, makedonske, montenegroianske og serbiske statsborgere, når de enten er bosat i Danmark eller i Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro eller Serbien.

Ankestyrelsen har med principafgørelse 145-10 afgjort, at danske statsborgere efter den jugoslaviske konventions art. 28, stk. 2 kun har ret til at få medregnet bosniske, makedonske, montenegroianske og serbiske (jugoslaviske) forsikringsperioder ved beregning af dansk pension, hv…

Gensidig forsørgelsespligt rammer også samlevende brøkførtidspensionister på ny ordning

De nye regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, som vil gælde fra 1.1.2014, rammer også brøkførtidspensionister efter de nye regler, som er berettiget til supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a. Her findes Københavns Kommunes strategi om gensidig forsørgelsespligt for samlevende.
http://www.forsoergerpligt.dk/dokumenter/koebenhavns_kommunes_strategi.pdf

Eks-jugoslavere får for lidt i pension

Mange eks-jugoslavere får for lidt i pension i Danmark. Det mener to advokater.

P4 fyn, 02. oktober 2013

Mange flygtninge fra det tidligere Jugoslavien får for lidt i pension.

Det mener to advokater, som i den senere tid har fået mange henvendelser om problemet.

Eks-jugoslaverne får ikke medregnet deres arbejdstid fra Jugoslavien, når deres pension skal beregnes, og det rammer dem hårdt.

Erik Arnholm er advokat for 48 årige Kemira fra Odense, som er en af de ramte.

LYT: - Jeg har været meget syg og kommunen har givet mig pension, fortæller Kemira

Advokat: Reglerne er klare
En sag fra Viborg viser, at han kan have ret. Her har advokat Solveig Værum Nørgaard fået medhold i en lignende sag. Hun mener, at reglerne er ganske klare.

- Den overenskomst finder stadigvæk anvendelse. Det har ministeriet slået fast i nogle tidligere bekendtgørelser, fortæller Solveig Værum Nørgaard.

- Men det har man ikke været opmærksom på. Og det har betydet at rigtig mange eks-jugoslaver får en meget lav pension…

Forslag fra Ældre Sagen til finanslov 2014 - Ligestilling af brøkpensionister

Brøkførtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003, har ret til at få suppleret brøkpensionen op med et beløb, der som minimum svarer til niveauet for kontanthjælp og maksimalt til, hvad der svarer til en fuld førtidspension. Dvs. der først suppleres op til kontanthjælp og dernæst med et eventuelt behovsbestemt supplement op til højst fuld førtidspension, jf. aktivlovens § 27a og Ankestyrelsens principafgørelser 1-11, 2-11 og 3-11.

Derimod har brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003, ikke ret til ret til at få suppleret brøkpensionen op med et beløb, der som minimum svarer til niveauet for kontanthjælp, fordi de kun kan få et behovsbestemt supplement, jf. Ankestyrelsens principafgørelser 17-12 og 45-12.

Det betyder, at der til brøkførtidspensionister på ny ordning ofte foretages en større udbetaling end til brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning.

Ældre Sagen foreslår i forbi…