Indlæg

Viser indlæg fra september, 2013

Brøkpensionister skal behandles ens

Odense Kommune foreslår, at lovgivningen ændres således, at alle brøkpensionister behandles ens, når deres pension suppleres, da det vil lette administrationen samt give færre utilfredse pensionister, der p.t. oplever en tydelig forskelsbehandling.

Der findes 3 typer af brøkpensionister.

Brøkfolkepensionister, brøkførtidspensionister på gammel ordning og brøkførtidspensionister på ny ordning.

For brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning kan der kun suppleres op til behov. Dvs. at der i hver enkel sag bliver foretaget en konkret individuel behandling ud fra indtæger og udgifter.

For brøkførtidspensionister på ny ordning skal der først suppleres op til kontanthjælp ud fra de regler pågældende vil være berettiget til i kontanthjælp. Derefter skal i der i hver enkelt sag foretages en konkret individuel behandling ud fra indtægter og udgifter.

Det betyder, at der til brøkførtidspensionister på ny ordning ofte foretages en større udbetaling end til brøkfolkepension…