Indlæg

Viser indlæg fra juli, 2013

BiDs historie og udvikling gennem årene

Det var på K10 og andre steder på nettet, BiDs oprindelige skare af brøkpensionister begyndte at finde sammen, inden BiD blev oprettet.
Samarbejdet mellem disse brøkpensionister endte med, at der den 9.7.2010 blev sendt en fællesklage om brøkpension og starthjælp til EU-Kommissionen, som 80 klagere underskrev.
Efterfølgende har 3 af disse brøkpensionister særskilt indgivet et eget andragende om brøkpension til EU-Parlamentet for Andragender.
BiD ved derfor godt, at der findes mange opslag fra brøkpensionister på K10 og andre steder på nettet om EU-lovgivningen og EU-domme, som siger, at forsikrings- eller bopælsperioder, som er tilbagelagt i andre medlemslande, skal sammenlægges med danske bopælsperioder ved beregningen af folke- eller førtidspensionen for at få fuld pension.
Men alle disse opslag, spørgsmål og henvisninger til EU-domme fra brøkpensionister på K10 og andre steder på nettet, som siger det, har EU-Kommissionen afkræftet i sine svar af 29.3.2011 og 20.4.2012 på de 3 andragen…

Fanget i førtidspensionsfælden

Af Ida Wohlert og Karen Helene Hjorth

Information den 18. jun. 2002

Især indvandrere bliver bundet til en lav folkepension, hvis de tidligere har fået førtidspension. Det må 70-årige Khadim Husain sande. Ulasteligt klædt i hvid kjortel og petroleumsblå cardigan sidder pakistanske Khadim Hussain på sofaen i sin Nørrebro-lejlighed. Rundt om ham ligger der ringbind og samlemapper. Alle papirer er sat i orden efter sirlige systemer i plasticlommer. Hussain finder et papir frem med en lang kolonne af tal. Den viser sig at være en oversigt over hans tandplejeudgifter i 2001: 7.000 kroner. Mens han fortæller, finder han en kasse frem fra hylden under stuebordet. Det er en mellemstor plastickurv, og den er fyldt med pilleglas og medicinæsker. Også det forbrug er ført i kolonner, og de viser en årlig udgift på 4.600 kroner.
Udgifter, der kan være svære at holde trit med, når man som Hussain kun får omkring 1.641 kroner udbetalt i pension om måneden – cirka 900 kroner mindre end han kunne have f…

Om brøkpension

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøkførtidspensionister.
Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

Hvad er brøkpension?

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.
Brøkpension er et ord, de fleste aldrig har hørt om. Selv os, der er ramt af brøkpension, bliver ofte først bekendt med denne fattigdomsydelse efter at have fået tilkendt pension.
Vi bliver altså ikke altid oplyst af kommunen om, hvad der venter os, hvis vi ikke opfylder betingelsen for at få en fuld pension.
Optjeningsprincippet for ret til fuld pension på grundlag af bopælstid, der blev indført samtidig med Danmarks tiltræden til EU den 1.1.1973, gælder for såvel danske som ikke danske statsborgere og bygger på det princip, at den danske pension suppleres med pensio…

Om BiD

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøkførtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

Alt for mange brøkpensionister i Danmark har ikke et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, der giver mulighed for et menneskeværdigt liv.
BiDs mål er at opnå en lovændring i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen og ånden i grundlovens § 75, stk. 2, der skal garantere alle brøkpensionister i Danmark et supplement til brøkpension på niveau med en fuld folke- eller førtidspension.

Der er ikke tale om at afskaffe optjeningsprincippet for ret til fuld pension, men om hjælp, der skal bringe forsørgelsesgrundlaget op på et anstændigt eksistensminimum, så længe brøkpensionisten har fast bo…