Indlæg

Lukningen af BiD udskydes på ubestemt tid

BiD har fulgt Kemiras sag om beregning af dansk brøkpension i overenstemmelse med overenskomsten om social sikring med ex-Jugoslavien af 22. juni 1977, som giver hende ret til en fuld dansk førtidspension, fordi hendes bosniske forsikringsperioder skal medregnes som dansk bopælstid ved beregningen hendes danske pension.

Ankestyrelsen har nu behandlet hendes sag i ca. 1 ½ år, og BiD håber, der snart træffes en afgørelse, som giver hende medhold.

Lukningen af BiD udskydes derfor på ubestemt tid.

Afgørelse fra Ankestyrelsen om beregning af dansk brøkpension

Ankestyrelsen har den 29. august 2014 afgjort en klage fra Britta Schulz om beregning af hendes danske brøkpension, som de genoptog, fordi der med EU-Kommissionens endelige svar af 30. januar 2014 i fællesklagen om brøkpension og starthjælp forelå nye oplysninger i hendes sag.

EU-Kommissionen har i sit tidligere svar af 29. marts. 2011 til EU-Parlaments Udvalg for Andragender og sit endelige svar af 30. januar 2014 givet hende medhold i, at hun er berettiget til en dansk brøkpension på 35/40 af en fuld pension, fordi det er i strid med EU-lovgivningen, at der ved opgørelsen af hendes danske bopælstid i henhold til § 8, stk. 2 i lov om social sker fradrag for hendes tyske forsikringsperiode på 5 år og 3 måneder, i hvilken hun har været beskæftiget i Tyskland i dansk offentlig interesse ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig i henhold til § 8, stk. 1, nr. 3 i lov om social pension.

Men desværre er det ikke sådan, Ankestyrelsen forstår EU-Kommissionens svar i hendes sag.

Ankes…

DR søger medvirkende

Til et program om social ulighed søger DR ældre fra Aarhus Kommune, der lever med økonomiske vanskeligheder.
Skipper du tandlægen for at have råd til mad? Skal du spinke og spare for at få råd til gaver til børnebørnene? Og er du træt af, hvordan økonomisk fattige bliver fremstillet i den offentlige debat?
Så vil vi meget gerne høre fra dig.
DR søger medvirkende til et nyt program, der sætter fokus på den stigende ulighed i Danmark.
Programmet bliver optaget i Aarhus Kommune, som er landets mest ulige.
Så hvis du bor i Aarhus eller omegn og har oplevet den økonomiske skævhed på egen krop, er det måske netop dig, vi mangler.
Har du lyst til at høre nærmere, så skriv til os på frgi@koncern.dk eller ring til Frauke (3022 1624) til en helt uforpligtende samtale.
På forhånd mange tak for hjælpen!

De bedste hilsner Frauke

Status om BiD og underskriftsindsamlingen - tak for jeres støtte

Som meddelt på BiDs hjemmeside og dens officielle side og lukkede gruppe på facebook den 4. juni 2014 har jeg besluttet at opgive mit hverv for BiD den 30. september 2014, da jeg ikke længere har det overskud, der skal til for at kæmpe for bedre levevilkår for os brøkpensionister i Danmark.
Der har været spørgsmål om, hvad der skal ske med BiDs underskriftsindsamling "Brøkpensionister i Danmark skal suppleres op til fuld pension", når jeg nedlægger mit hverv.
Underskriftsindsamlingen startede den 23. august 2013 og skulle give mindst 500 underskrifter inden den 31. august 2014, før BiD ville sende den videre til de ansvarlige ministre på området.
Dette mål blev ikke nået, men der blev samlet 296 underskrifter i løbet af 1 år.
Desværre har det ikke været muligt at finde frivillige, som har lyst til at overtage mit hverv for BiD og dermed også underskriftsindsamlingen, hvis den skulle sendes afsted, selvom målet ikke blev nået.
BiD vil derfor blive lukket ned og underskriftsin…

BiD og underskriftsindsamlingen fortsætter på ubestemt tid

Lukningen af BiD udskydes på ubestemt tid, fordi BiD afventer Ankestyrelsens afgørelse om beregning af dansk brøkpension i overenstemmelse med overkenskomsten om social sikring af 22. juni 1977 med ex-Jugoslavien i Kemiras sag, som BiD har fulgt tæt.

Derfor fortsætter BiDs underskriftindsamling "Brøkpensionister i Danmark skal suppleres op til fuld pension" også på ubestemt tid.

Inden BiD lukkes ned, vil underskriftsindsamlingen blive sendt til de ansvarlige ministre på området, uanset hvor mange underskrifter der blev samlet ind.

Du finder BiDs underskriftsindsamling her:

http://www.skrivunder.net/brokpensionister_i_danmark_skal_suppleres_op_til_fuld_pension

Britta Schulz opgiver sit hverv for BiD

Kære brøkpensionister,

efter lang tids overvejelse har jeg besluttet at opgive mit hverv for BiD den 30. september 2014, da jeg ikke længere har det overskud, der skal til for at kæmpe for bedre levevilkår for os brøkpensionister i Danmark.

Jeg håber, der vil melde sig frivillige, som har lyst til at overtage mit hverv, og interesserede bedes sende mig en pb på facebook herom.

Med venlig hilsen

Britta Schulz

Hvorfor rammes vi, Mette?

Du siger, at loven ikke skal ramme mennesker, der ikke er arbejdsparate. Hvorfor rammes de cirka 10.000 brøk-pensionister så?

Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Fredriksen

Du siger igen og igen at loven om 'gensidig forsørgerpligt' handler om at "få arbejdsløse ud i arbejde" og "at mennesker, der ikke er arbejdsparate, selvfølgelig ikke skal rammes".

Hvis det er rigtigt, hvorfor bliver førtidspensionister så ramt?

Min partner og jeg, som begge (på grund af samme kroniske sygdom) modtager førtidspension, har nu 2548 kroner mindre om måneden, fordi det tilskud i hans brøkpension (som ellers skulle supplere "brøken" op til et rimeligt eksistensminimum), består af kontanthjælp - og dermed nu kommer ind under loven om 'gensidig forsørgerpligt'.

Nu kan brøkpensionister altså aldrig mere indgå i et forhold, uden at partneren skal forørge dem!

Da jeg selv modtager en samlevende-nedsat førtidpension (10.639 kroner efter skat), var pengene…